แพ็คเกจและโปรโมชั่น

โปรแกรมป้องกันโรคสำหรับลูกสุนัข Puppy Program GAPH
โปรแกรมป้องกันโรคสำหรับลูกแมว Prevention Program for Kitten
โปรแกรมป้องกันโรคสำหรับสุนัขโตอายุ 6 เดือนขึ้นไป Prevention Program for Young Dog Plan A
โปรแกรมป้องกันโรคสำหรับสุนัขโตอายุ 6 เดือนขึ้นไป Prevention Program for Young Dog Plan B
โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปีและคัดกรองเบื้องต้น Annual Health Screening Program
โปรแกรมตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคตับ Liver Care Program
โปรแกรมตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคไต Kidney Program
โปรแกรมตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคหัวใจ Healthy Heart Program
โปรแกรมตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคเบาหวาน Diabetic Program