ประวัติ

            ก่อตั้งเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 สถานที่ตั้งเลขที่ 1/5-6 ถนนกัลปพฤกษ์ แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160  บนพื้นที่อาคารพาณิชย์ 2 คูหา 4 ชั้น ครึ่ง ภายในโรงพยาบาลประกอบด้วยงานบริการ 3 แผนกหลักดังต่อไปนี้ 1. แผนกสัตว์ป่วยนอก 2. แผนกสัตว์ป่วยในประเภทมีที่พักสัตว์ป่วยค้างคืน มากกว่า 10 ที่ และ 3. แผนกศัลยกรรม  รวมทั้งงานบริการอื่นๆ เช่นจำหน่ายสินค้าสำหรับสัตว์เลี้ยง จำหน่ายอาหารประกอบการรักษาโรค บริการอาบน้ำ และโรงแรมสำหรับแมว